Мастър клас Избор на акции и стратегии | ELANA Trading

28 март 2014, петък, 10:00 - 17:30 |Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 3, зала "Запад"

Мастър клас "Избор на акции и стратегии"

с експертите на ЕЛАНА Трейдинг и Saxo Bank

 • Цена на класа: 50 лв. (с ДДС).
 • За клиенти с договори с ЕЛАНА Трейдинг цената е 30 лв. (с ДДС).
 • Участниците получават безплатни учебни материали и освежителни напитки.
 • Осигурен e превод на български.
Как да се запиша:
 • Резервирайте своето място, като попълните регистрационния формуляр
 • Ако имате договор с ЕЛАНА Трейдинг, отбележете във формуляра
 • Резервацията на място гарантира участие след заплащане на таксата.
 • Заплащането на таксата се извършва по банков път
Банкова сметка
 • Банкова сметка на ЕЛАНА Финансов Холдинг АД
 • Райфайзенбанк България
 • BIC RZBBBGSF
 • IBAN BG63 RZBB 91551069101316 BGN
 • Основание: Участие в курс
Регистрационeн формуляр

Откъде научихе за класа:

Имам договор с ЕЛАНА Трейдинг

Вашата регистрация премина успешно!

Очаквайте контакт със служител на ЕЛАНА Трейдинг.

За класа

За кого е подходящ:
 • За хора, които търгуват с акции и желаят да се ориентират в тенденциите, които ще определят тези пазари през 2014 г. и следващите години
 • За хора, които са започнали да търгуват с акции и се считат за начинаещи на тези пазари
 • За хора, които са търгували с други финансови инструменти, но желаят да се запознаят с акциите
 • За хора, които пробват виртуална търговия с различни финансови инструменти и желаят да се ориентират към търговия с акции
 • За хора, които желаят да получат пълна представа в един ден какво трябва да се има предвид при търговията с акции
Какво ще научите?
 • Какви са глобалните тенденции, които определят пазарите на акции и кое ще насочи посоката им през 2014 г.
 • Какви са спецификите на търговията с акции и свързани с тях финансови инструменти
 • Как да подбирате акции в зависимост от фазите на икономическия цикъл
 • Как да оценявате акции
 • Какви инструменти за подбор на акции са полезни
 • Стратегии за краткосрочни и дългосрочни инвестиции
 • Стратегии за ограничаване на риска

Лектори

Програма

част 1: Макроикономически контекст на пазарите на акции (Мадс Кофод)
 • 10:00 – 10:45 ч.

  Тенденции в глобалната икономика Кое определя пазарите на акции Кои фактори ще бъдат решаващи за акциите през 2014 г. Кои региони ще имат предимство през 2014 г.

 • 10:45 – 11:00 ч.

  Кафе пауза

 • 11:00 – 12:00 ч.

  Кои сектори ще имат ръст през 2014 г. На какви инструменти, свързани с акции можем да обърнем внимание
  Въпроси и отговори

 • 12:00 – 13:00 ч.

  Почивка за обяд

част 2: Оценка и подбор на акции
(Цветослав Цачев и Емил Петров)
 • 13:00 – 14:30 ч.

  Методи за оценка на акции Сравнителен анализ
  - Коефициенти за оценка – характеристика и използване на показателите Цена/Печалба, Цена/Продажби, Цена/Собствен капитал, EV/EBITDA
  - Финансови коефициенти – задлъжнялост, ликвидност, рентабилност
  - Приложение на сравнителния анализ при избор на акции
  - Използване на "Анализатор на акции"
  Метод на дисконтираните парични потоци
  - Бъдеща и настояща стойност
  - Дисконтиране на дивиденти

  Въпроси и отговори

 • 14:30 – 14:45 ч.

  Кафе пауза

част 3: Стратегии за търговия
(Цветослав Цачев и Емил Петров)
 • 14:45 – 17:30 ч.

  Подбор на акции за краткосрочна търговия Използване на технически анализ
  Търговия на корпоративни новини – акции, сектори

  Подбор на акции за дългосрочна инвестиция Избор между "стойност" и "растеж"
  Циклични и нециклични акции, секторна ротация
  Структуриране на портфейл от акции с дивиденти

  Въпроси и отговори

Място