Исторически акцията си остава активът, който бие инфлацията

cover

В края на годината, атрактивността на облигациите като възможност за доходност на фона на сложната пазарна обстановка през 2022 набра голяма популярност. Нашите фонд мениджъри предрекоха още в анализа си за миналия месец, че именно държавните ценни книжа (ДЦК) са актива с потенциал първи да излезе от негативната крива.

И все пак, акциите си остават типът актив, който в дългосрочен план е доказал възможностите си да бие инфлацията.

Действително през последните месеци наблюдаваме една корекция на раздутите очаквания от годините след 2008, когато политиките на централните банки, начело с отрицателните лихви създадоха среда за постоянен растеж. Сега здравата финансова логика се завръща.

‘Мечите настроения” на пазара дават отлични възможности на професионалистите да подбират правилните акции, не само защото са се понижили, а и защото те мога да оценят кои компании имат стойност и фундамент за растеж в дългосрочен план.

В този смисъл, ние препоръчваме на нашите инвеститори да не пренебрегват този инструмент, като планират бъдещите си инвестиции.

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт предлага, както балансирани, така и агресивни портфейли, които дават достъп до диверсифициран набор от акции на стабилни компании. Инвеститорите могат да  си купят частичка от тези компании, дори и с 50лв. на месец, ако изберат опцията Спестовен план.

Разберете кой тип портфейл е подходящ за Вас и запишете безплатна финансова консултация с нас:

Анкета за определяне на рисковия профил

Кога да започнем да инвестираме

„Най-добрият момент да започнете да инвестирате е денят, в който сте се родили. Следващият най-подходящ момент: всеки следващ ден!“

Това са думи на нашия Изпълнителен директор и ръководител на отдел „Управление на активи“ – Ивайло Пенев, CFA. Те отразяват простата логика на натрупване на сложната лихва. Колкото по-дълго държим инвестицията си, толкова повече парите, които сме вложили работят за нас.

На графиката по-долу ще видите и нагледен пример за това как се представят инвестициите на 2-ма различни инвеститори, които започват да инвестират с 10 години разлика. Макар и вторият инвеститор, да влага двойно повече след стартирането 10 години по-късно, той все пак не успява да навакса разликата в рамките на следващите 30 години.

Контакти

Николай Павлов

Николай Павлов

Директор „Връзки с инвеститорите“ и член на СД на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

+359 889 022 537

pavlov@elana.net

Настоящият материал има за цел единствено да информира. Данните, оповестени в него, не следва да се тълкуват като препоръка и не са предназначени да служат за основа на конкретни инвестиционни решенияПоследни новини

Виж всички

Какво правим за вас най-добре