Промяна в ДКИИ на ДФ Елана Високодоходен Фонд

cover

От 15.08.2022г. има промяна в Документа с ключова информация за инвеститорите на ДФ Елана Високодоходен Фонд във връзка с промяна на синтетичния индикатор за риска - през последните 16 седмици стандартното отклонение е в границите на 10-15% и поради тази причина синтетичния индикатор за риска се променя от 4 на 5.

Последни новини

Виж всички

Какво правим за вас най-добре