Технологичният сектор: как и защо инвестират големите

cover

Големият възход на технологичните компании през последните години не остана незабелязан от никого, а още по-шумен бе отзвукът на рязкото сгромолясване на акциите им в началото на годината.

Трудните пазарни и геополитически условия, които наблюдаваме от началото на 2022, както и прогнозите за растяща и най-вече дългосрочна инфлация, се отразяват особено зле на акциите на растеж. Точно такива са повечето представители на тех сектора, където оценките разчитат на прогнозни очаквания за прираст с дълга времева проекция.

Значи ли това, че всички инвестиции в тех сектора в момента са неперспективни?

Изглежда, не всички големи инвеститори мислят така. В средата на април, Уорън Бъфет направи неочакван ход, като инвестира над 2 милиарда в акции на технологичния гигант HP. Този ход е нетипичен за Бъфет, не само с оглед на пазарната обстановка, но и противоречи на пословичната му скептичност към тех сектора като цяло.

До 2016, известният инвеститор и бизнесмен, напълно игнорира този сектор на бъдещето, за сметка на по-традиционните компании. През същата тази година, той изневерява на тази инвестиционна линия, като закупува акции на гиганта Аpple, който към момента формира огромен дял в портфолиото на Бъфет.

През последните месеци именно Apple е една от 8-те компании посочвани от анализаторите като основен двигател на срива на S&P 500 през 2022 г., редом с Microsoft, Amazon, Tesla, Google, Facebook, Nvidia и Netflix. Тогава, защо Бъфет отново инвестира в този сектор?

Отговорът е: value investing стратегия

В основата на тази стратегия стои проста теза, инвеститорите закупуват ценни книжа, които към момента изглеждат подценени, но по-задълбочен анализ показва потенциал за растеж или пък по-висока фундаментална стойност от текущата пазарна такава. Това е и философията зад компанията на Бъфет, Berkshire Hathaway.

В конкретния случай на HP имаме компания, чиято пазарна капитализация е под 10 пъти печалбата. Бизнесът генерира силни парични потоци, които прехвърля към своите инвеститори под формата на редовен дивидент и обратни изкупувания на акции. Секторът, в който оперира компанията, се оказа силно печеливш покрай коронавирус мерките, след като рязко нарасна търсенето на персонални компютри. Макар това търсене да се забавя с отшумяването на пандемията, работата и ученето от вкъщи създадоха една постоянна нужда от повече компютри, което обещава добри години за HP и занапред.

ELANA Fund Management & value investing

В ЕЛАНА такава стратегия прилагаме в ЕЛАНА Глобален Фонд Акции, който залага на потенциала на растеж в глобалната икономика и секторите на бъдещето като: киберсигурност, изкуствен интелект, виртуална реалност, водни ресурси и др. Потенциалът и високата фундаментална стойност на HP фондът видя още в края на 2021, като добави акции на компанията в своето портфолио на цени под пазарната им стойност към момента.

Актуални новини за всички наши фондове може да намерите всеки месец в Месечния ни анализ.


Предоставената информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и с документа с ключова информация за инвеститори на съответния фонд. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ (www.elana.net), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офисите, осигурени от Управляващото дружество за продажба и обратно изкупване на дялове на фондовете, всеки работен ден в рамките на работното им време. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук.

Последни новини

Виж всички

Какво правим за вас най-добре