Защо да инвестираме при повишаваща се инфлация

cover

Инфлацията ще остане с нас повече отколкото ни се иска. Това прогнозират експертите, това прогнозират и фонд мениджърите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.

От една страна, в по-краткосрочен план, големите ръстове в цените на суровините и най-вече на петрола и други енергийни източници ще оказват силен натиск, поне до края на годината. Заради продължаващата война в Украйна и постоянно увеличаващите се санкции към Русия, обаче, е трудно да се прогнозира, какво ще се случва със суровините, а оттам и как този фактор ще влияе на инфлацията. 

В дългосрочен план, дори да се реализират и най-оптимистичните сценарии за конфликта, други фактори ще продължават да държат инфлацията висока. Наблюдаващата се световна поляризация, разделянето на геополитически и търговски лагери, например, ще намали производителността и е вероятно да предизвика сериозни разходи за напасването на новите вериги на доставки.

Как да защитим парите си на фона на дългосрочна инфлация?

Какво означава инфлацията за личните финанси? Най-простият пример гласи това, ако преди със 100 лева сме можели да си закупим храна за семейството, например за 5 дни, сега може да го направим за 4. Поскъпващите стоки обезценяват парите ни, а в ситуация на липса на „умни“ спестявания, се озоваваме в ситуация, в която нямаме буфер, с който да преборим тази обезценка.

Какво се има предвид под „умни“ спестявания? Това са спестявания, в които парите „работят“ за Вас, чрез инвестиции.

Защо моментът е подходящ за инвестиции?

Докато инфлацията бута цените на стоките нагоре, в същото време усложнените пазарни условия, водят цените на инвестиционните активите надолу. С други думи, докато при стоките 100 лева ви купуват по-малко, при инвестициите с тях сега купувате повече.

В този смисъл, инвестициите действат като инструмент, с който да преборите инфлацията и да повишите покупателната способност на вашите средства. Същевременно, купуването при ниски пазарни стойности в момента, означава че в момента, в който пазарите се преобърнат, вие би следвало да генерирате печалба върху вашата инвестиция.

Какво да правим ако нямаме големи свободни суми за инвестиция?

В такъв случай, удобен инструмент са спестовните планове. Те ще ви позволят сами да определите темповете , с които инвестирате средства всеки месец, така че те да не се усещат прекалено осезаемо от семейния бюджет. Спестяването става ежемесечно и с малки вноски, което означава, че ако започнете при ниските пазари сега, след време, когато пазарът се стабилизира ще успеете да постигнете разумна средна цена на закупените активи и съответно ще си осигурите по-добра печалба.

Прочетете повече за спестовните планове на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт тук.

--- 
Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на дяловете на договорните фондове и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и с документа с ключова информация за инвеститори на съответния фонд. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ (www.elana.net), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офисите, осигурени от Управляващото дружество за продажба и обратно изкупване на дялове на фондовете, всеки работен ден в рамките на работното им време. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдеще. Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно на този сайт.

Последни новини

Виж всички

Какво правим за вас най-добре