Имате пълната възможност да получите представа какво прави цялата индустрия, което ще Ви даде идеята за сравнение на предложения фонд с всички други. Очевидно е, че ако цял един пазар предлага определено ниво на доход, това, което съседът Ви е казал за 50% на година, не е вярно.

Лицензираните български взаимни фондове имат асоциация, която събира данни от всички всеки ден и ги публикува на сайта си – това е Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). На сайта ѝ в меню „Котировки“ можете да извадите данни в Excel за доходност на всички фондове за различни периоди. Те са разпределени по рискови профили (инструменти, в които инвестират) спрямо съществуващите стандарти в ЕС: тип паричен пазар, облигационен, смесен консервативен, смесен балансиран и фондове в акции.

Как сравняват финансистите

Ако попитате един професионалист какво ще погледне при сравнение на фондовете, той ще Ви отговори, че ще провери данните за два показателя, които сравняват постигнатия доход с поетия риск за него: Стандартно отклонение и коефициент на Шарп. В данните на БАУД при доходността на всеки фонд и данни за стандартно отклонение. Някои фонд мениджъри като ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, публикуват и коефициент на Шарп. Стандартното отклонение измерва риска на инвестиционния портфейл - неговата стойност показва с каква степен на риск за инвестициите е постигната съответната доходност. Големи стойности на стандартното отклонение означават по-висока степен на риск при постигане на доходността. Да речем, че гледате два фонда с еднакъв риск, но различни данни за постигнат доход за същия период. Единият е реализирал 5%, а другият – 2%. Естествено, Вас Ви привлича по-високият процент. Но погледнете стандартното отклонение за двата фонда. Ако видите значително по-голяма цифра при този, който е реализирал 5%, имайте предвид, че той е поставил инвестициите на по-висок риск – това значи, че днес са 5%, но утре може да отиде много по-ниско. Така човек избира фондът с по-устойчиви резултати.

Национални класации на взаимните фондове

Много улеснява спестителите това, че вече има традиционни годишни национални класации на взаимните фондове, които се изчисляват от финансови анализатори на база на точните данни, като се взема предвид не само постигнатият доход на фондовете, но и професионализмът, с който са управлявани. При пресмятането се включват данни за доход за различни периоди и показателите за риска при управлението.

Едната класация е на сайта Моите пари и се публикува в първото тримесечие на годината.

Другата класация е на investor.bg и се публикува в последния месец на годината.

Те улесняват инвеститорите, като дестилират на професионален принцип най-доброто постигнато от индустрията за годината и за последните 3 години.

Минутка за самореклама: Горди сме, че фондовете на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт всяка година заемат позиции във водещите тройки в различни категории.

За да можете да споделите свободно всичките си съображения и желания и да се направи информиран избор, най-добре е да ползвате безплатна финансова консултация.

Заявете безплатна финансова консултация на:

  • Тел. 02/ 81 000 70
  • E-mail spesti@elana.net 
  • На онлайн чата на сайта