cover

Спестявайте редовно с инвестиции за бъдещето

Всеки може да се възползва дългосрочно от финансовите пазари

50+ лева

С малки месечни суми

2+ години

За период

3.5- 10%* годишно

Прогнозиран доход

* Прогнозната доходност е изчеслена на база посочения от Вас период за изминалото време. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост.

Спестявайте лесно и удобно!

Важен е не размерът на дохода, а начинът, по който го управляваш.

Директен дебит

Автоматични месечни вноски чрез директен дебит през Вашата банка.

Без данък

Не плащате данък върху получената доходност.

24/7 достъп до информация

Постоянен достъп до Вашата инвестиция чрез ELANA Online

Спестовната програма на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт включва стандартни спестовни планове, чрез които, с минимални месечни вноски, спестителите могат да постигнат желана сума в период от 3, 5 или 10 години. Реализирайте мечтано пътуване, покупка, осигурете образование на децата или пък допълнителна помощ след пенсионна възраст.

Спестовните планове са удобни за хора, които нямат възможност да спестяват или инвестират големи суми, но биха искали да отделят средства, за да постигнат определена цел. Предложените спестовни планове са с различен рисков профил и осигуряват голям избор на спестителя, за да вземе правилното решение според целите си и готовността си за риск. Данните за доходност са свързани с препоръчителните минимални срокове на инвестицията.

При спазване на препоръчителните минимални срокове спестителите получават преференции - могат да изтеглят сумите си в края на периода, без да се начисляват такси за обратно изкупуване.

Ако желаете да спестявате месечно с автоматични плащания, необходимо е само да попълните искане за директен дебит или периодични плащания в своята банка, като посочите ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, датата и сумата за теглене.

Спестовен план може да се структурира според целите и рисковия профил на инвеститора.

Калкулатор за примерен план1

Общо за периода: Инвестирана сума: 0.00лв. Доход: 0.00лв. Натрупана сума: 0.00лв.

1  Получените данни са прогнозни. Вашата възвръщаемост ще варира в зависимост от начина, по който функционира пазарът и от това колко дълго съхранявате Вашата инвестиция.

Условия ЕЛАНА Еврофонд ЕЛАНА Балансиран EUR Фонд ЕЛАНА Балансиран USD Фонд ЕЛАНА Високодоходен Фонд ЕЛАНА Глобален Фонд Акции
Препоръчителен минимален срок на плана 24 месеца 36 месеца 36 месеца 60 месеца 60 месеца
Валута на минимална сума Лева / Евро Лева Долара Лева Евро
Минимална месечна вноска 50 50 50 50 50
Обща минимална сума за плана 1 200 1 800 1 800 3 000 3 000
Прогноза за доходност на годишна база 3.50 % 6.00 % 6.00 % 10.00 % 10.00 %
Натрупана сума в края на препоръчителния период 1,244.74 1,976.64 лв. 1,976.64 3,904.12 3,904.12
Вариант 10 години 7,192.54 8,234.94 лв. 8,234.94 10,327.60 10,327.60

Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на дяловете на договорните фондове и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и с документа с ключова информация за инвеститори на съответния фонд. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ (www.elana.net), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офисите, осигурени от Управляващото дружество за продажба и обратно изкупване на дялове на фондовете, всеки работен ден в рамките на работното им време. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдеще. Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук.

Как спестявам в планове?

С малки вноски по пътя към големите мечти.

  • Уговаряте само веднъж - пускате директен дебит във Вашата банка, като нареждате автоматично месечните вноски за спестовния план и подписвате договор и една поръчка.
  • Не плащате данък върху получената доходност.
  • 24 часа достъп до информация - следите инвестицията си в инвеститорския хъб ELANA Online.
  • Не са нужни големи суми, за да се инвестира - всеки може да се възползва дългосрочно от финансовите пазари.
  • Важен е не размерът на дохода, а начинът, по който го управляваш.

Изпрати запитване

Свържете се консултант

Ралица Григорова

Ралица Григорова

Консултант