Избери къде да инвестираш

Въведете желаните от Вас параметри, а ние ще Ви покажем натрупаната за периода сума за селекция от фондове, подходящи за избрания инвеститорски профил.

Консервативен Балансиран Агресивен

Съвет: Колкото по-рисков е един фонд, толкова по-препоръчително е Вашата позиция в него да е дългосрочна.

Бележка

1 Получените данни са прогнозни. Вашата възвръщаемост ще варира в зависимост от начина, по който функционира пазарът и от това колко дълго съхранявате Вашата инвестиция

Какъв тип инвеститор сте?

Анкета
Спестовни планове

Спестовни планове

Спестовната програма на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт включва стандартни и комбинирани спестовни планове, чрез които, с минимални месечни вноски, спестителите могат да постигнат инвестиционните си цели в период от 3, 5 или 10 години. Спестете, за да реализирате мечтано пътуване, покупка, осигуряване на образование на децата или пък допълнителна помощ след пенсионна възраст.

Често задавани въпроси

Взаимният фонд е подходящ инвестиране на спестени свободни средства с краткосрочни или дългосрочни цели за хората, които предпочитат да не влагат време да търгуват индивидуално, а предпочитат да ползват квалифициран инвестиционен екип да работи за тях и да получават достъпна и професионална услуга. Взаимните фондове са традиционният начин за дългосрочно спестяване за повече от век в развитите икономики. Те са най-достъпният и евтиният начин за хората да се възползват от движенията и вълнуващите събития на финансовите пазари.

За да се направи избор, трябва човек да си отговори на няколко важни въпроса. Първо, какво иска да постигне с тези пари. Второ, за колко време може да ги "забрави", за да постигне целта си. Трето, какъв риск е готов да поеме. Това не са лесни отговори и за тази цел има на разположение финансови консултанти, които в разговор и с анализ на рисковия профил, посочват подходящите варианти, като ги обясняват достъпно, за да може да сте наясно какви са вариантите за Вас. Разберете своя рисков профил тук.

Подписването на договор с нас е много лесно през нашия онлайн хъб – ELANA Online. Може да сключите договор и чрез някой от следните способи- на място в наш офис; чрез подписване на договора и прилежащите към него документи пред нотариус; чрез подписване на договора и прилежащите документи с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Повечето фондове на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт нямат минимална сума за инвестиция. Единствено инвестициите в НДФ ЕЛАНА Нед Дейвис Рисърч Динамична Стратегия трябва да са от минимум 100 USD (препоръчително 200 BGN при превод в лева), като това е свързано с оптимизиране на разходите за клиента. Инвестициите във взаимни фондове не са обвързани с минимални срокове. Можете да се оттеглите от инвестицията си по всяко време. Има препоръчителни срокове – те са съобразно рисковия профил на всеки фонд. Поради пазарните движения те са препоръчителни, за да бъдете на печалба от инвестицията си.

Средства за покупка на дялове могат да бъдат внасяни:

  1. По сметка на избрания фонд чрез Вашето електронно банкиране или чрез банков превод в офис на Вашата банка.
  2. В офис на Елана Фонд Мениджмънт в рамките на работното му време.

За да се закупят дялове от взаимен фонд, е необходимо в деня на внасяне на сумата да се подаде поръчка за покупка на дялове, което може да се случи по два начина – в офис на Елана Фонд Мениджмънт АД или през ELANA Online.