ЕЛАНА Трейдинг има дългогодишен опит в областта на корпоративните финанси, фирменото преструктуриране чрез продажба на активи, сливанията и придобиванията.

Преструктуриране и продажба

През последните 20 години компанията работи по няколко мандата на ЕБВР, свързани с преструктурирането и успешната последваща продажба на няколко известни български предприятия на обща стойност десетки милиони долари.

Сливания и придобивания

ЕЛАНА Трейдинг е консултант и по множество сливания и придобивания, сред които могат да се откроят проектите по оптимизацията на корпоративната структура на групата „Софарма“

February 2018

Sopharma and Unipharm

Merger

Consultant

December 2017

FEEI

EBRD mandate for Enforcement under the qualifying receivables pledge

Consultant

February 2015

Sopharma and Roza

Merger

Consultant

July 2013

Belvedere

EBRD mandate for Foreclosure of a special pledge over going concern

Consultant

May 2011

Fama AD

EBRD mandate for Foreclosure of a special pledge over going concern

Consultant

June 2010

Sopharma Trading and Sopharma Logistic

Merger

Consultant

June 2003

Celhart

EBRD&IFC mandate for Restructuring and sale

Consultant

October 2002

Storko

EBRD mandate for Restructuring and sale

Consultant