Акции

Акции

Инвестирайте в акции и станете акционер, като получите права на собственост, дивиденти и възможност за излизане от инвестицията, с печалба от повишени цени или редовен доход.

Виж повече
Облигации

Облигации

Дълговите инструменти, известни като облигации, представляват ценни книжа, които осигуряват заем и фиксиран доход на инвеститорите. Разберете как функционират облигациите и видовете им, включително държавни ценни книжа, техните характеристики и предимства.

Виж повече
Борсово търгувани фондове (ETF)

Борсово търгувани фондове (ETF)

ETF-ите (борсово търгувани фондове) са инвестиционни инструменти, търгувани на борсата, които предлагат диверсификация и ликвидност. Те отразяват производителността на пазарни индекси или сектори и са полезни за инвестиционни стратегии. Открийте предимствата на ETF-ите за вашите инвестиции.

Виж повече
Злато

Злато

Открийте предимствата на инвестирането в злато, неговата роля в кризи и застраховката срещу инфлация. Изучете мерните единици и факторите, влияещи на цената на златото. Търгувайте физическо злато и финансови инструменти на финансовите пазари.

Виж повече
Петрол

Петрол

Използвайки продуктите от рафиниране, петролът е не само важен енергиен източник, но и привлекателна инвестиционна възможност. Промените в цената му се дължат на икономически и геополитически фактори. Разберете повече за различните видове суров петрол, включително Brent, West Texas Intermediate и Dubai Crude, които играят важна роля на световния петролен пазар.

Виж повече
Търговия с валута (Forex)

Търговия с валута (Forex)

Изберете успешната пътека към търговия с валута (Forex). Открийте как функционира валутният пазар, какво представлява валутен курс и как да изчислявате печалбите и загубите си. Научете основните понятия и стратегии, които ще ви помогнат да постигнете успех в търговията с валута.

Виж повече
Фючърсен контракт

Фючърсен контракт

Открийте как фючърсните контракти функционират като стандартизирани договори за покупко-продажба на базов актив на предварително договорена цена и дата. Разберете как те се използват за хеджиране срещу ценовия риск и за защита на производители, вносители и търговци. Изследвайте значението на фючърсните контракти в контекста на селскостопанските и финансовите пазари.

Виж повече
Договори за разлика (CFD)

Договори за разлика (CFD)

Договорите за разлика (CFD) представляват финансови инструменти, които позволяват трейдърите да спекулират с ценовите движения на активи, без да ги притежават физически.

Виж повече
Опции

Опции

Използването на опции като хедж против риска при публикуване на корпоративни отчети води до значителни движения в цените на акциите. Разберете как "сезонът на отчетите" в САЩ влияе на инвестиционните настроения и как опциите могат да представляват успешен начин за застраховка срещу възможни загуби.

Виж повече