Желаете да търгувате на българския фондов пазар или на международните финансови пазари?

За да започнете да търгувате с реални инвестиции на финансовите пазари с лицензирания инвестиционен посредник ЕЛАНА Трейдинг, необходимо е да отворите своята реална сметка за търговия, като сключите договор за съответните услуги. Няма изисквания за минимум средства за търговия, независимо на кой пазар. Зареждате своята сметка със средствата, които желаете да ползвате. Можете да търгувате на всички пазари както чрез поръчки до брокер, така и чрез платформите ни за електронна търговия.

 1. Избор на платформа

  ЕЛАНА Трейдинг предлага три дигитални платформи за търговия

  ELANA Global Trader

  Платформата с най-голямото разнообразие от финансови инструменти

  ELANA BG Trader

  Лесен начин за търговия с всички търгувани инструменти на Българска фондова борса

  FOREX359

  Най-лесната платформа за валутна търговия

  Всяка една от тях е подходяща за търговия с различни инструменти и имат отделни предимства.

  Разберете разликите между тях, като първо сравните платформите.

 2. Сключване на договор

  Следващата стъпка е да отворите реална сметка за съответната платформа. Можете да сключите договор както в някои от нашите инвестиционни центрове в страната, така и изцяло онлайн.

 3. Депозиране на средства

  След като сте открили реална сметка за търговия в някоя от електронните платформи за търговия можете да депозирате средства към нея по няколко начина:

  • на каса, в някой от инвестиционните центрове на ЕЛАНА в страната
  • по банков път
  • онлайн чрез дебитна/кредитна карта, използвайки Виртуалния ПОС Терминал на ЕЛАНА Трейдинг

  Повече информация за условията за депозиране на средства към платформите можете да намерите в страницата "Внасяне и теглене на средства"

 4. Сключване на сделка

Свържете се с нашите експерти, за да обсъдим и консулираме Вашите инвестиции

Търговия на БФБ

Международни финансови пазари

Телефон:

+359 (02) 810 00 95