cover

Борсово търгуваните фондове (ETF)

Борсово търгуваните фондове (ETF) са пасивно управлявани инвестиционни фондове, които се търгуват на фондовите борси като традиционни акции. Те обикновено следят представянето на определен индекс, определен индустриален или друг сектор от икономиката.

Предимства на търговията с борсово търгувани фондове:

  • Ниски разходи - Основно предимство при търговията с ETF е оптимизацията на транзакционни разходи. Купувайки или продавайки борсово търгуван фонд, Вие придобивате широка експозиция, като заплащате разходи единствено за една сделка, вместо за няколко сделки по покупка/продажба на акции от няколко компании;
  • Прозрачност - Когато избирате ETF, за да разберете повече за структурата на портфейла му, е достатъчно единствено да прочетете проспекта, който компанията-фонд мениджър публикува;
  • Диверсификация - Когато познавате даден сектор и неговите тенденции за развитие, може да инвестирате в ETF вместо да подбирате определени акции на компании и да следите информация за тях;
  • Разходите, свързани с ETF, са по-ниски, отколкото за активно управляван фонд, защото той автоматично се свързва с индекс и не изисква решения от портфолио мениджър;
  • Гъвкавост - можете да купувате и продавате по всяко време като всяка друга акция; можете да използвате същите видове поръчки, които са валидни и за търговията с акции - пазарни, лимитирани и стоп поръчки.
  • Капиталовата печалба не се облага - когато ETF се търгува на регулиран пазар в ЕС

Инвестирай в индекси като S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones и други. Диверсифицирай портфолиото си чрез ETFи или спекулирай с инструменти с ливъридж.

compare grid pic
Търгувай с:
ELANA Global Trader
FOREX359
ETFи
CFD върху ETFи
Опции върху ETFи
CFD върху индекси
Фючърси върху индекси
Опции върху индекси

Защо да избереш нас?

Ние имаме над 30 годишна история на водещ инвестиционен посредник с безупречна репутация и редица награди. Компанията ни е член на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българска Фондова борса, Централен депозитар и Фонд за компенсиране на инвеститорите.

120 борси

Достъп до 120 фондови борси по света. Електронен достъп (през платформа) до 38 борси

23 500 акции

Над 23 500 акции и 3 000 ETFs от водещите световни борси

24/5 обслужване

24/5 обслужване по телефон/мейл/чат

30+ години

Предпочитан партньор от над 30 години; пълен лиценз; носител на десетки награди; клиентски активи на стойност над 1 млрд. лв.

Разгледайте още инструменти за търговия

Започнете да търгувате