cover

Опции

Опцията е дериватен финансов инструмент, който дава правото, но не и задължението на купувача да придобие или продаде базов актив (най-често това са акции), на определена предварително договорена цена (наречена цена на упражняване), в предварително определен бъдещ момент (падеж на опцията). За тази цел купувачът заплаща определена цена на продавача на опцията под формата на премия.

Какви са предимствата на търговията с опции:

  • Предварително известен риск при покупка;
  • Гъвкав инструмент за застраховане;
  • Къси и дълги позиции;
  • Ливъридж;
  • Професионално табло за търговия, даващо поглед върху богат набор от опции.

Защо да избереш нас?

Ние имаме над 30 годишна история на водещ инвестиционен посредник с безупречна репутация и редица награди. Компанията ни е член на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българска Фондова борса, Централен депозитар и Фонд за компенсиране на инвеститорите.

120 борси

Достъп до 120 фондови борси по света. Електронен достъп (през платформа) до 38 борси

23 500 акции

Над 23 500 акции и 3 000 ETFs от водещите световни борси

24/5 обслужване

24/5 обслужване по телефон/мейл/чат

30+ години

Предпочитан партньор от над 30 години; пълен лиценз; носител на десетки награди; клиентски активи на стойност над 1 млрд. лв.

Разгледайте още инструменти за търговия

Започнете да търгувате