ELANA Gift Card

ELANA Gift Card Повече от подарък

Подарисобственост в любимата световна марка
С ELANA Gift Card можете да станете съсобственик в компаниите, които са създали световноизвестни легендарни марки, като си купите техни акции.
Популярни световни марки
Акция на компания Изменение
от: 30/04/2016
до: 30/04/2019
Apple 111.60% +1.40% дивидент
Facebook 65.70%
Nike 50.00% +1.00% дивидент
Kering (Gucci) 278.80% +2.00% дивидент
Christian Dior 184.60% +1.40% дивидент
Manchester United 15.33% +0.90% дивидент
 • Цената на акцията зависи от котировката на борсата, на която се търгува, в съответния момент на покупката, както и от изискванията за минимален оборот на съответния борсов оператор.
 • При печалба от акции, търгувани в ЕС и ЕИП, няма данък върху дохода.
Подаривложение в най-печелившите български публични компании
С ELANA Gift Card можете да станете съсобственик в най-печелившите български публични компании, като си купите техни акции.
Популярни акции от БФБ
Акция на компания Изменение
от: 30/04/2016
до: 30/04/2019
Корадо България 64.00% +5.00% дивидент
Софарма АД 21.40% +4.00% дивидент
Стара планина холд 47.90% +3.20% дивидент
Спиди АД 35.00% +3.00% дивидент
ЕЛАНА Агрокредит 3.76% +7.00% дивидент
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 6.70% +5.20% дивидент
Подариинвестиция в най-награждаваните български взаимни фондове
С ELANA Gift Card можете да притежавате вложение във взаимен фонд, което да се увеличи чрез доходност в бъдеще и да Ви предостави средства, за да осъществите желаните си планове.
Фондове ЕЛАНА
Фонд Доходност *
от: 30/04/2016
до: 30/04/2019
ЕЛАНА Фонд Свободни Пари 0.75%
ЕЛАНА Еврофонд 2.04%
ЕЛАНА Балансиран EUR Фонд 1.45%
ЕЛАНА Балансиран USD Фонд 4.29%
ЕЛАНА Високодоходен Фонд 4.86%
ЕЛАНА Глобален Фонд Акции 1.33%

* Анюализирана (годишна) доходност за периода

Как да поръчам?

1.

Посетете най-близкия инвестиционен център ЕЛАНА и заявете ELANA Gift Card.

2.

Определяте сума за подарък и подписвате Споразумение за ELANA Gift Card.

3.

Получавате на място ELANA Gift Card.

2.

 • Попълнете и подпишете Споразумението, като въведете Вашите данни , сумата , която желаете да бъде отделена от Вашата сметка за подарък и името на лицето , за което е предназначена ELANA Gift Card.
 • Попълнете и подпишете декларацията.
 • Направете копие на личната си карта, напишете на него „Вярно с оригинала“ и го сканирайте.

3.

Изпратете сканираните подписани документи на email: sales@elana.net. Запишете в имейла своя телефон, за да се свърже консултант с Вас.

4.

Консултант ще Ви уведоми как да направите депозита за ELANA Gift Card и ще се погрижи да я получите по удобен за Вас начин.

Важно е да знаете:

 • Определената сума за подарък се блокира във Вашата клиентска сметка до момента, в който се употреби ELANA Gift Card.
 • Валидността на ELANA Gift Card е 3 месеца, считано от датата на подписване на споразумението.
 • Ако никой не заяви ползване на ELANA Gift Card в срок от 3 месеца, тогава средствата, предвидени за картата, се отблокират и споразумението не е валидно.
 • Средствата, предвидени от Вас за ELANA Gift Card, се употребяват за покупка на финансови инструменти само когато лицето, получило подаръка, представи картата в инвестиционен център ЕЛАНА и сключи договор с ЕЛАНА Трейдинг/ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.
 • Разход за картата, включен в общата сума за подарък – 5 лв.
 • Разход за доставка с куриер или поща не се дължи.
 • В рамките на един договор за ELANA Gift Card може да се закупят финансови инструменти и/или дялове от фондове на обща стойност не повече от 1000 лв.

Как да ползвам своя подарък?

1.

Посетете най-близкия инвестиционен център ЕЛАНА.

2.

Представете своята ELANA Gift Card и личната си карта.

3.

Изберете инвестиция.

4.

Подпишете договор с ЕЛАНА Трейдинг / ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.

Важно е да знаете:

 • Вашата ELANA Gift Card има валидност от 3 месеца.

Често задавани въпроси

Какво означава да притежавате акция?

 • Дори с 1 акция сте съсобственик в компанията и имате дял от нея.
 • Получавате редовен доход като годишен дивидент (ако компанията има такава политика).
 • Имате право на глас в Общо събрание на акционерите и други събития.
 • Печелите, когато продадете акциите на по-висока цена от закупената.
 • При печалба от български акции няма данък върху дохода.
 • Получавате информационни услуги от лицензиран посредник.

Подробно за акциите като финансов инструмент

Какво означава да притежавате инвестиция във взаимен фонд?

 • Притежавате дялове от колективна схема, която се управлява от професионални фонд мениджъри по одобрена инвестиционна стратегия.
 • Избирате фонд с нисък, балансиран или висок риск според целите на инвестицията.
 • Можете да теглите и внасяте пари, когато поискате.
 • Не плащате данъци върху дохода.
 • Не е необходимо за познавате финансовите пазари и да четете финансови отчети.
 • Парите се управляват от лицензиран и опитен фонд мениджър.

Подробно за взаимните фондове

Може ли да подарите ELANA Gift Card на дете?

 • Да, необходимо е само да подпишете споразумение, в което вписвате името на детето. Когато желаете да употребите ELANA Gift Card е необходимо да посетите най-близкия инвестиционен център ЕЛАНА с личната си карта и акт за раждане на детето плюс копие от него. Ако детето е над 14 до 16 години, е необходимо лично присъствие и показване на личната карта.

Подробна информация Как да стана клиент

Предупреждение: Този материал има за цел единствено да информира. Данните, публикувани на него, не са предназначени да служат за основа на конкретни инвестиционни решения.

Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на финансовите инструменти и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Всеки работен ден между 9:00 и 17:30 ч. инвеститорите могат да получат на български език документа с ключова информация, проспекта, правилата/устава на КИС в офисите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на сайта на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.