cover

Инвестирайте редовно с план за бъдещето

Всеки може да се възползва дългосрочно от финансовите пазари

50+ лева*

С малки месечни суми

3+ години

За период

3.5- 10% годишно**

Прогнозиран доход

*В съответната валута на фонда. Минималната вноска е различна за различните фондове на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.
**Прогнозната доходност е изчислена на база посочения от Вас период за изминалото време. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост.

Инвестирайте лесно и удобно!

Важен е не размерът на дохода, а начинът, по който го управляваш.

Директен дебит

Автоматични месечни вноски чрез директен дебит през Вашата банка.

Без данък

Не плащате данък върху получената доходност.

24/7 достъп до информация

Постоянен достъп до Вашата инвестиция чрез ELANA Online

Инвестиционните планове са подходящи за хора, които нямат възможност да заделят и инвестират големи суми, но биха искали да отделят средства, за да постигнат определена цел. Реализирайте мечтано пътуване, покупка, осигурете образование на децата или пък допълнителна помощ след пенсионна възраст.

Инвестицонен план може да се структурира според целите и рисковия профил на инвеститора.

Какъв е Вашият рисков профил?

Анкета

Как да инвестирам с план?

С малки вноски по пътя към големите мечти.

  • Уговаряте само веднъж - пускате директен дебит във Вашата банка, като нареждате автоматично месечните вноски за инвестиционния план и подписвате договор и една поръчка.
  • Не плащате данък върху получената доходност.
  • 24 часа достъп до информация - следите инвестицията си в инвеститорския хъб ELANA Online.
  • Не са нужни големи суми, за да се инвестира - всеки може да се възползва дългосрочно от финансовите пазари.

Калкулатор за примерен план1

Общо за периода: Инвестирана сума: 0.00лв. Доход: 0.00лв. Натрупана сума: 0.00лв.

Заложените, за целите на този калкулатор, минимални месечни вноски в лева са ориентировъчнии и дават приблизителна представа за разходите и доходността. Всеки фонд има определена минимална месечна сума във валутата на фонда. Повече информация може да видите в таблицата в секция "Изберете план".

1  Получените данни са прогнозни. Вашата възвръщаемост ще варира в зависимост от начина, по който функционира пазарът и от това колко дълго съхранявате Вашата инвестиция.

Кой инвестиционен план е подходящ за Вас?

Анкета

Изберете план

Опростени условия, същата стабилност

Условия Рисков профил Валута на фонда Минимална месечна вноска Избор на срок (брой месеци) Обща сума за плана Встъпителна такса*
ЕЛАНА Еврофонд Нискорисков EUR 50 36 месеца60 месеца120 месеца 180030006000 1%0.6%0.3%
ЕЛАНА Балансиран USD Фонд Балансиран USD 50 36 месеца60 месеца120 месеца 180030006000 1.50%0.9%0.45%
ЕЛАНА Балансиран EUR Фонд Балансиран BGN 50 36 месеца60 месеца120 месеца 180030006000 1.50%0.9%0.45%
ELANA Ned Davis Reserch Dynamic Strategy Агресивен USD 100 -60 месеца120 месеца -600012000 -0.9%0.45%
ЕЛАНА Глобален Фонд Акции Агресивен EUR 50 -60 месеца120 месеца -30006000 -0.90%0.45%
ЕЛАНА Високодоходен Фонд Агресивен BGN 50 -60 месеца120 месеца -30006000 -0.90%0.45%
ЕЛАНА България Агресивен BGN 50 -60 месеца120 месеца -30006000 -0.90%0.45%

* Начислява се еднократно от първата вноска и се изчислява като процент от общата сума за плана.

Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на дяловете на договорните фондове и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и с документа с ключова информация за инвеститори на съответния фонд. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ (www.elana.net), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офисите, осигурени от Управляващото дружество за продажба и обратно изкупване на дялове на фондовете, всеки работен ден в рамките на работното им време. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдеще. Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук.

Условия по инвестиционни планове

Месечните вноски варират между 50-100 валутни единици, в зависимост от валутата и условията на конкретния фонд.

Заплаща се еднократна встъпителна такса за плана, която се внася заедно с първата вноска. Тя е различна, в зависимост от избрания план, вноска и срок, като варира в рамките на 0.45% - 1.50%. Не се дължат такси за емитиране и обратно изкупуване на дялове.

Мениджърските комисионни, които се начисляват на годишна база, зависят от избрания фонд. Повече информация за мениджърските комисионни на фондовете на ЕЛАНА може да видите на страницата на всеки фонд:  https://www.elana.net/bg/fund-management/produkti-i-uslugi/vzaimni-fondove

Инвестиционният план се прекратява, ако пропуснете да преведете 3 месечни вноски. Той няма да бъде прекратен при по-малко пропуснати вноски, но те следва да бъдат компенсирани в удобен бъдещ момент.

Ако прецените, че периодът е труден и вноските по инвестиционния план ще са проблем за Вашия бюджет, имате право да замразите плана си за период до 1 година.

Можете да изтеглите средствата си по всяко време.

Частично или пълно теглене на инвестицията автоматично прекратява вашия текущ план. Няма допълнителни такси за прекратяване на плана, но, ако решите да рестартирате отново, Вашият инвестиционен план е дължима съответната встъпителна такса.

Можете да инвестирате по-голяма сума в началото, към която да добавяте на месечна база.

Няма нужда да подписвате допълнително споразумение. За всички надвнесени средства над общата сума в рамките на минималния срок на Вашия план се начислява такса равна на процента на встъпителната такса.

Няма фиксирана дата, важно е само да бъде в рамките на конкретния месец.

Можете да продължите с вноските по Вашия план, като се възползвате от преференции – всички последващи вноски, след изтичане на минималния срок на инвестиционния план са освободени от такси.

Приемаме инвестиции в левове по почти всичките ни планове – изключение е само Елана Балансиран Долар Фонд.

Единственото, което трябва да направите, за да закупувате дялове по Вашия инвестиционен план, е навременната месечната вноска - чрез банков превод, на каса или автоматично чрез директен дебит с Вашата банка.

Можете да следите инвестицията си по всяко време в Елана Онлайн.

Свържете се консултант

Ралица Григорова

Ралица Григорова

Консултант

Изпрати запитване