Защо ЕЛАНА Фонд Свободни Пари?

Нискорисков портфейл, добра доходност

Защо сега?

Централните банки

Очакванията са за още покачвания и задържане на високите лихвени проценти за по-дълъг период, което все още клати пазарът на акции.

Рецесия

Очакванията са за още покачвания и задържане на високите лихвени проценти за по-дълъг период, което все още клати пазарът на акции.

Цар кеш

Към момента, кешът и паричните еквиваленти, например краткосрочните ДЦК на развити страни, носят много добра доходност.

Акциите

Високорисковите активи продължават да поддържат висока волатилност.

За повече информация

Николай Павлов

Николай Павлов

Директор „Връзки с инвеститорите“

+359 889 022 537

pavlov@elana.net

Сиана Даскалова

Сиана Даскалова

Консултант Финансови услуги

+359 887 855 031

daskalova@elana.net