cover

ЕЛАНА Фонд Свободни Пари

Паркирай свободния кеш!

Нискорискова инвестиция. Потенциал за отлична доходност. Краткосрочен инвестиционен хоризонт.

Защо ЕЛАНА Фонд Свободни Пари?

Отлична доходност

Към края на ноември фондът може да се похвали с 6.42% доходност от началото на годината, като за последните 12 месеца генерирал 7.67%.

Висока ликвидност без такси

ЕЛАНА Фонд Свободни Пари няма такси за вход и изход, което означава че лесно може да внасяте и теглите по всяко време. Средствата са налични до 3 работни дни.

Бърза възвръщаемост

С препоръчителен инвестиционен хоризонт от 6 месеца, фондът е подходящ за краткосрочни вложения, докато пазарите се стабилизират.

Подходящ ли е този фонд за мен?

Анкета

Нискорисков портфейл, добра доходност

Защо сега?

Централните банки

Очакванията са за още покачвания и задържане на високите лихвени проценти за по-дълъг период, което все още клати пазарът на акции.

Рецесия

Очакванията са за още покачвания и задържане на високите лихвени проценти за по-дълъг период, което все още клати пазарът на акции.

Цар кеш

Към момента, кешът и паричните еквиваленти, например краткосрочните ДЦК на развити страни, носят много добра доходност.

Акциите

Високорисковите активи продължават да поддържат висока волатилност.

За повече информация

Николай Павлов

Николай Павлов

Директор „Връзки с инвеститорите“

+359 889 022 537

pavlov@elana.net

Сиана Даскалова

Сиана Даскалова

Консултант Финансови услуги

+359 887 855 031

daskalova@elana.net