С попълването на нашия въпросник ще получите информация за Вашия инвестиционен профил. Отделете ни само 5 минути, за да разберете накъде да насочите Вашите пари и те да работят за Вас.

Въпросник

Отговорени са 0 от 0 въпроса

1. Каква е Вашата възраст?

2. Какъв е общият размер на ликвидните ви спестявания (пари в брой, депозити, взаимни фондове, ETF, дългови книжа, акции и др.)

3. Какъв е нетния ви месечен доход след регулярни задължения (наеми, ипотеки, потребителски кредити, лизинги и др.)?

4. Какъв процент от нетния Ви доход спестявате месечно?

5. Кога смятате, че ще Ви потрябват инвестираните средства?

6. Как оценявате вероятността тези средства да Ви потрябват по-рано от предвиденото?

7. Какви са очакванията Ви за бъдещите Ви доходи?

8. Какви опит и познания имате по отношение на инвестирането?

9. Какво бихте направили, ако стойността на инвестицията ви намалее с 20%?

10. Какви очаквания имате от Вашата инвестиция при нас?

11. Как бихте определили отношението си към риска в контекста на инвестирането?

12. Каква максимална загуба в рамките на 1-годишен период бихте могли да понесете?

13. Колко време бихте изчакали, ако инвестицията Ви се представя незадоволително?

14. Колко често бихте проверявали стойността на инвестицията си?

15. До колко считате, че следните твърдения се отнасят за Вас?
Каквото и да се случи, съм сигурен, че ще се справя:
Когато предприемам нещо, аз съм сигурен в правотата си, дори другите да го смятат за грешно действие:
Трудностите не ме притесняват, защото винаги мога да разчитам на способностите си:
Когато планирам нещо, първо се уверявам, че то съвпада с желанието на хората, от които завися:
Когато придобия нещо, с нетърпение чакам да видя какво ще кажат близките и познатите ми за него:

16. До колко са важни за Вас следните възприятия?
Усещането за принадлежност, че съм част от нещо:
Да изпитвам насладите в живота и да се забавлявам:
Да чувствам сигурност:

17. Резултат

Какъв е Вашият пол