cover

Програма стимулиране на служители

Помагате на Вашите служители за сигурно бъдеще на семействата им!

Защо е необходима програмата
 • Проучванията за факторите, които влияят върху продуктивността и креативността на служителите след голямата криза от 2008 г. показаха, че въпреки наглед стабилните икономически условия, най-важният стресов фактор за работещите са личните финанси и финансовата сигурност за бъдещето.
 • Финансовата сигурност или финансово здраве (financial wellbeing) е третият най-важен фактор за живота на хората след психическото и физическото здраве – редовното годишно изследване Workplace Benefits Report на Bank of America.
 • 83% от работодателите в САЩ посочват, че програмите за финансов уелнес допринасят пряко за по-продуктивни, по-лоялни, по-ангажирани и доволни служители - редовното годишно изследване Workplace Benefits Report на Bank of America.
За кого е полезна програмата
 • За компании, които желаят да добавят към стимулите за персонала си нова програма, която демонстрира ангажираност с благоденствието на хората в личния им живот.
 • За HR специалисти, които желаят да бъдат иновативни в структурирането на социалните пакети за екипите на компаниите, в които работят.
 • За служителите, които ще имат възможност неусетно да натрупат дългосрочно вложение, чрез което ще могат да осъществят големи покупки, да осигурят образование на децата си, нов дом или да добавят сигурност към пенсиите си – като цяло да постигнат повече сигурност в личния си живот.
Какво представлява програмата
 • Програмата съдържа дългосрочни инвестиционни планове за служителите.
 • Инвестиционните планове представляват инвестиране чрез равни малки месечни вноски във взаимни фондове - по избор на рисковия профил.
 • Инвестиционните планове могат да бъдат с продължителност 3, 5 или 10 години.
 • Месечните вноски могат да бъдат по 50 лв./евро или 150 лв./евро, като допълнително може да се определи и друга месечна сума.
 • Прогнозният доход на инвестиционните планове е от 3.5% до 10% годишно.
 • Работодателят може да реши да изплаща цялостно или частично инвестиционен план за всеки свой служител.
 • Служителите не плащат данък върху получената печалба от инвестиционния план.
 • Не се плащат такси за обратно изкупуване при изпълнение на минималния препоръчителен срок на инвестиционния план - тоест парите може да се изтеглят безплатно в края на периода.
Как функционира програмата
(Пример с инвестиционен план за 5 години)

Какво получава работодателя безплатно
 • Въвеждането на програмата се извършва с минимални усилия от страна на компанията и служителите ѝ - консултантите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт организират документацията без усилия от страна на работодателя. Цялостната административна организация на програмата от страна на управляващото дружество се предлага абсолютно безплатно.
 • Индивидуални инвестиционни консултации за служителите и ръководството.
 • ЕЛАНА Фонд Мениджмънт осигурява безплатен курс „Управление на спестяванията“ за екипа на компанията, който се провежда от експертите в офиса на клиента.
Важно

Предлаганата програма функционира в дружествата от групата ЕЛАНА. Това означава, че екипът, който управлява активите, също участва като клиент на програмата и е лично силно мотивиран да постигне прогнозираните резултати.

Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на дяловете на договорните фондове и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и с документа с ключова информация за инвеститори на съответния фонд. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ (www.elana.net), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офисите, осигурени от Управляващото дружество за продажба и обратно изкупване на дялове на фондовете, всеки работен ден в рамките на работното им време. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдеще. Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук: https://www.elana.net/bg/fund-management/polezno/dokumenti

Попитайте подробно

Николай Павлов

Николай Павлов

Директор „Връзки с инвеститорите“