Информираността е най-важният приоритет за инвеститора при вземане на решение за инвестиция