Инвестиции във взаимни фондове

Според българското законодателство, данъци върху печалба от български взаимни фондове не се заплащат. Така че можете да разполагате с цялата сума, която спечелите.

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт разполага с 24/7 онлайн отчетност, където можете да следите Вашите инвестиции, именно през нашия инвестиционен хъб – ELANA Online. Там можете да управлявате Вашите средства, да правите поръчки за покупка/обратно изкупуване, да прехвърляте средствата си от фонд във фонд и т.н.

Инвестицията Ви стои под формата на дялове. По всяко време можете да продадете избран от Вас брой дялове.

Във фондовете, които инвестират в акции, има подбрани компании с дивидентна политика. Така че дивиденти от активите се натрупват, но те се реинвестират като част от цялостната инвестиционна политика. Тяхното наличие се отразява в общата доходност, която получава инвеститора.

Когато желаете да изберете да инвестирате в няколко фонда с различни рискови профили, най-добре е да се обърнете към нашите финансови консултанти, които ще Ви помогнат в зависимост от целите на инвестициите, да структурирате комбинация от вложения. Диверсификацията изисква да разделите вложенията си в различни като риск активи – например, не бива да влагате всички пари във фондове, които инвестират в акции. Ако желаете да комбинирате, можете да изберете фонд в акции за по-дългосрочното вложение и консервативен фонд за парите, които искате да изтеглите по-рано.

Средствата могат да бъдат прехвърлени от фонд във фонд с две трансакции. Необходимо е първо да бъде извършена продажба на дяловете от фонда, от който се прехвърлят. След като бъде изпълнена поръчката, се извършва поръчка за покупка на фонда, към който се прехвърлят. Подаването на поръчките става по два начина – на каса, или през ELANA Online.

Поръчките за емитиране и/или обратно изкупуване на дялове на даден фонд, подадени преди 16:00 часа на работния ден, се считат подадени в същия този ден. Поръчките за емитиране и/или за обратно изкупуване на дялове на даден фонд, подадени след 16:00 часа на работния ден, се считат подадени на следващия работен ден. Вложените средства заедно с доходността могат да се изтеглят своевременно - изплащат се минимум 3 работни дни след подадена поръчка.

Средствата се теглят след подаване на поръчка за продажба на дялове. Тя може да бъде подадена по два начина – на каса, или през ELANA Online. След това се избира начин за изплащане на средствата – отново на каса, или по банкова сметка на клиента.

Средства за покупка на дялове могат да бъдат внасяни:

  1. По сметка на избрания фонд чрез Вашето електронно банкиране или чрез банков превод в офис на Вашата банка.
  2. В офис на Елана Фонд Мениджмънт в рамките на работното му време.

За да се закупят дялове от взаимен фонд, е необходимо в деня на внасяне на сумата да се подаде поръчка за покупка на дялове, което може да се случи по два начина – в офис на Елана Фонд Мениджмънт АД или през ELANA Online.

Подписването на договор с нас е много лесно през нашия онлайн хъб – ELANA Online. Може да сключите договор и чрез някой от следните способи- на място в наш офис; чрез подписване на договора и прилежащите към него документи пред нотариус; чрез подписване на договора и прилежащите документи с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Препоръчваме да ползвате безплатната финансова консултация от ЕЛАНА Фонд Мениджмънт. В разговор с финансовия консултант ще получите анализ на рисковия си профил и пояснение кои са подходящите варианти за Вас според целите на инвестицията Ви и времето, за което искате да „забравите“ вложението си. Ще изберете рисковия профил, познавайки добре какво представляват подходящите за Вас инвестиции.

Попълнете анкетата и разбере какъв е Вашият рисков профил

Взаимният фонд е подходящ инвестиране на спестени свободни средства с краткосрочни или дългосрочни цели за хората, които предпочитат да не влагат време да търгуват индивидуално, а предпочитат да ползват квалифициран инвестиционен екип да работи за тях и да получават достъпна и професионална услуга. Взаимните фондове са традиционният начин за дългосрочно спестяване за повече от век в развитите икономики. Те са най-достъпният и евтиният начин за хората да се възползват от движенията и вълнуващите събития на финансовите пазари.

Фондовете имат три вида такси. Такса емитиране е таксата, която се начислява при купуване на дялове във фонда. Такса обратно изкупуване е тази, която се начислява, когато продавате обратно на фонда дяловете си. Те са начислени в цените на дяловете, които виждате на сайта, т.е. не се плащат отделно. Другият вид такса е мениджърската – това е таксата за управлението на фонда. Тя също не се заплаща като процент от отделната инвестиция, а се начислява на средногодишната стойност на активите на целия фонд – т.е. Вие я делите с всички други инвеститори. Всички такси са описани ясно на страницата на всеки фонд.

Доходността от инвестицията във взаимен фонд не може да бъде фиксирана, защото стойността на инвестициите зависи от цените на съответните активи, които се търгуват на финансовите пазари и могат да се променят всеки ден. Можете да видите исторически данни за резултатите на всички фондове, които да Ви ориентират, но те не са обещание за бъдещите данни. Доходността на фонда се формира от промяната в стойността на активите. За тази цел екип от инвестиционни мениджъри и анализатори подбират внимателно инструментите с потенциал и се правят сделки в необходимия момент.

В нашия онлайн хъб ELANA Online можете да следите статуса си на поръчката. Когато Вашата поръчка е изпълнена, ще получите потвърждение на имейл и ще я видите в ELANA Online.

Когато получим Вашия превод, ще получите потвърждение с точната сума на избрания от Вас имейл адрес.

Средната цена на притежаваните дялове се изчислява средно претеглено.

Цените за изпълнение на поръчките се определят от t+1, тоест на следващия работен ден от подаване на поръчката. Ако подадете поръчка днес, Вие ще знаете цената на изпълнение ѝ на следващия работен ден.

Историческите цени можете да намерите на страницата на съответния фонд.

Цените на можете да намерите в съответната страница на избрания от Вас фонд.

Това е стратегията за структуриране на инвестиция по начин, по който да се оптимизира рискът от направените вложения. Изразът „не поставяйте всички яйца в една кошница, за да не се счупят“ се отнася към това да не се инвестират всички пари в един инструмент – една акция или един сектор – а да се добавят друг вид активи, с които да може да се намали пазарния риск при спадове.

Инвестирането на финансовите пазари е основният исторически доказан начин за постигане на по-висока доходност от договорените условия при банкови депозити. Най-важното е, че с увеличаването на риска нараства и вероятността за по-висок доход. Например, не е реалистично при инвестиция с нисък риск да очаквате доход от 20%. Когато се инвестира в по-рискови фондове, които правят вложения в акции, трябва да имате предвид по-дълъг срок на инвестиция, за да получите висок доход.

Вашите пари стоят под формата на активи, които само променят стойността си във времето. Тези активи не могат да бъдат откраднати. Дори да се стигне до случай, в който управляващото дружество по някаква причина обявява фалит, тогава Комисията за финансов надзор посочва друга компания за управление на фондове, която поема управлението на фондовете - т.е. нито фондовете, нито парите могат да изчезнат. Инвеститорите просто стават клиенти на друга компания, но собствеността им върху инвестицията и самите активи не могат да изчезнат.

Законовата система за регулация и надзор в сектора е много строга. Фондовете се отчитат текущо към Комисията за финансов надзор, която следи операциите на дружеството и налага значителни санкции, ако има нарушения. Важно структурно правило за защитата на инвестициите във взаимни фондове е разделянето на средствата от управляващото дружество. Всеки фонд мениджър ползва специално лицензирана банка-депозитар, където на сметка на фонда се съхраняват средствата и инструментите. Така има двойна система за ежедневен надзор над дейността на фондовете и управляващото ги дружество. Фондовата индустрия в България съществува от 2002 г. и не може да се „похвали“ със случай като КТБ.

Повечето фондове на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт нямат минимална сума за инвестиция. Единствено инвестициите в НДФ ЕЛАНА Нед Дейвис Рисърч Динамична Стратегия трябва да са от минимум 100 USD (препоръчително 200 BGN при превод в лева), като това е свързано с оптимизиране на разходите за клиента. Инвестициите във взаимни фондове не са обвързани с минимални срокове. Можете да се оттеглите от инвестицията си по всяко време. Има препоръчителни срокове – те са съобразно рисковия профил на всеки фонд. Поради пазарните движения те са препоръчителни, за да бъдете на печалба от инвестицията си.

Разликата в рисковия профил на фонда се определя от подбраните финансови инструменти, в които се инвестира. При ниско рисков фонд – портфейлът съдържа основно инструменти с нисък риск. При балансиран фонд – 50% от активите са ниско рискови, а другите 50% са акции. При високорискови фондове инвестициите се правят основно в акции.

За да се направи избор, трябва човек да си отговори на няколко важни въпроса. Първо, какво иска да постигне с тези пари. Второ, за колко време може да ги "забрави", за да постигне целта си. Трето, какъв риск е готов да поеме. Това не са лесни отговори и за тази цел има на разположение финансови консултанти, които в разговор и с анализ на рисковия профил, посочват подходящите варианти, като ги обясняват достъпно, за да може да сте наясно какви са вариантите за Вас. Разберете своя рисков профил тук.

Инвестициите във взаимните фондове се управляват от екипи от инвестиционни мениджъри, подпомогнати от екипи от инвестиционни анализатори. Българските професионалисти имат абсолютно еднакво образование и международна квалификация като всички техни колеги в Европа и САЩ. Управлението на инвестициите се базира на предварително структурирана политика и избрана стратегия на фонда, които отговарят на регулацията и са одобрени от Комисията за финансов надзор. Регулаторният орган текущо следи изпълнението на стратегията и управлението на активите по правилата.

Инвестиции в чрез планове

Няма ограничения в броя инвестиционни планове, които човек може да притежава.

Инвестиционните планове, предлагани от ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, представляват програми за инвестиране с малки месечни вноски във взаимен фонд или комбинация от фондове.

Услугата "Индивидуален портфейл"

Тъй като управлението на портфейл с различни финансови инструменти на глобалните финансови пазари изисква по-висок разход за такси и сделки на съответните борси, суми под 500 000 лв. не са подходящи за структуриране на подобна инвестиционна услуга.
Това не значи, че за по-малки суми не е възможно да се структурира портфейл от инвестиции във фондове. Това може да се осъществи чрез консултация с финансов консултант, като услугата не подлежи на условията на „Индивидуален портфейл“.

Това е персонализирана услуга на управление на индивидуален инвестиционен портфейл. Подходящо е за значителни суми от 500 000 лв. и повече, за да може да оптимизират таксите на глобалните пазари и да се постигне целевата доходност. Инвестиционните мениджъри правят анализ на целите на клиента и предлагат стратегия за структуриране на индивидуален портфейл за подходящия период. Стратегията може да съдържа различни етапи с различни подходи в зависимост от това какви средства кога желае клиентът да ползва. Инвеститорът получава персонални отчети и консултации от личен финансов консултант.