cover

Иновативна програма за задържане на ключови служители

Ползвайте силата на дългосрочното инвестиране в екипа си

Защо е необходима програмата
 • Проучванията за факторите, които влияят върху продуктивността и креативността на служителите след голямата криза от 2008 г., показаха, че най-важният стресов фактор за работещите са личните финанси и бъдещата им финансова сигурност.
 • Така нареченото финансовото здраве (financial wellbeing) е третият най-важен фактор за живота на хората след психическото и физическото такова*.
 • 83% от работодателите в САЩ посочват, че програмите за финансова сигурност допринасят пряко за по-продуктивни, по-лоялни, по-ангажирани и доволни служители*.

* Според ежегодното изследване Workplace Benefits Report на Bank of America.

За кого е полезна програмата
 • За работодатели, които желаят да приложат стратегически инструмент за устойчиво задържане на ключови служители в компанията.
 • За HR специалисти, които желаят да бъдат иновативни в структурирането на социалните пакети за ключови служители, които са определящи за реализацията на целите на компанията.
 • За ключовите мениджъри, ръководители на проекти и ключови експерти, които ще бъдат напълно мотивирани за реализират проектите на компанията при наличие на по-голяма ангажираност и емпатия от страна на компанията към техния живот.
Какво представлява програмата
 • Програмата съдържа дългосрочни инвестиционни планове за служителите, създадени на името на работодателя, за определен срок и при определени договорени условия между компанията и ключовия служител.
 • Инвестиционните планове представляват инвестиране чрез равни малки месечни вноски във взаимни фондове - според дефиниран рисков профил.
 • Инвестиционните планове могат да бъдат с продължителност 3, 5 или 10 години.
 • Месечните вноски могат да бъдат определени от работодателя.
 • Прогнозният доход на инвестиционните планове е от 3.5% до 10% годишно.
 • В края на периода работодателят може да реши да изплати или да не изплати сумата на инвестиционния план съгласно условията на сключения договор.
 • Служителите не плащат данък върху получената печалба от инвестиционния план.
 • Не се плащат такси за обратно изкупуване при изпълнение на минималния препоръчителен срок на инвестиционния план - тоест парите може да се изтеглят безплатно в края на периода.
 • Работодателят не заплаща данък върху възнаграждението всяка година, а в края на избрания период.
Как функционира програмата
(пример с инвестиция на вноски за 5 години)

Какво получава работодателят безплатно
 • Въвеждането на програмата се извършва с минимални усилия от страна на компанията и служителите ѝ - консултантите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт организират документацията.
 • Цялостната административна организация на програмата от страна на управляващото дружество се предлага абсолютно безплатно.
 • Индивидуални инвестиционни консултации за служителите и ръководството.
 • ЕЛАНА Фонд Мениджмънт осигурява безплатен курс „Управление на спестяванията“ за екипа на компанията, който се провежда от експертите в офиса на клиента.
Важно

Предлаганата програма функционира в дружествата от групата ЕЛАНА. Това означава, че екипът, който управлява активите, също участва като клиент на програмата и е лично силно мотивиран да постигне прогнозираните резултати.

Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на дяловете на договорните фондове и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и с документа с ключова информация за инвеститори на съответния фонд. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ (www.elana.net), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офисите, осигурени от Управляващото дружество за продажба и обратно изкупване на дялове на фондовете, всеки работен ден в рамките на работното им време. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдеще. Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук: https://www.elana.net/bg/fund-management/polezno/dokumenti

Заявете среща с консултант

Николай Павлов

Николай Павлов

Директор „Връзки с инвеститорите“