Политика за поверителност

Политика за поверителност

Политика за поверителност и защита на лични данни на УД "Елана Фонд Мениджмънт" АД

Виж повече
Политика на групата ЕЛАНА за използване на бисквитки

Политика на групата ЕЛАНА за използване на бисквитки

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт.

Виж повече
Обобщена информация по чл. 77

Обобщена информация по чл. 77

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба номер: 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества.

Виж повече

Образец договор

 • Образец на договор с УД "ЕЛАНА Фонд Мениджмънт" PDF 250.99 KB

Общи документи на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

 • Актуална презентация на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт PDF 534.48 KB
 • Политики и процедури за управлението на различните видове рискове PDF 206.86 KB
 • Лиценз на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт АД PDF 357.69 KB
 • Политика за ангажираност на УД "ЕЛАНА Фонд Мениджмънт" АД PDF 256.65 KB
 • Политика за възнагражденията на "ЕЛАНА Фонд Мениджмънт" АД PDF 224.27 KB
 • Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост PDF 86.73 KB
 • Информация във връзка с устойчивостта на УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт PDF 92.89 KB
 • Процедури за обработване на жалби PDF 154.24 KB
 • Доклад за изпълнението на политиката за ангажираност на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт” АД PDF 395.76 KB
 • Политика на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт” АД за упражняване правото на глас PDF 54.73 KB
 • Информация във връзка с устойчивостта PDF 208.84 KB
 • Политика на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт” АД за действие в най-добър интерес на управляваните договорни фондове PDF 151.37 KB
 • Права на притежателите на дялове, издадени от договорните фондове, управлявани от „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД PDF 272.92 KB
 • Информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги, УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт” АД PDF 99.93 KB
 • Политика на УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД за третиране на конфликт на интереси PDF 176.16 KB
 • Правила за управление на риска PDF 215.07 KB
 • Правила за лични сделки с финансови инструменти (за служители на УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт) PDF 202.6 KB
 • Правила за вътрешно подаване на сигнали в УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД PDF 147.1 KB
 • Условия на томболата за събитието Day Off - Family Time, на 11 май 2024 г. PDF 126.17 KB

Документи доверително управление

 • Преддоговорна информация съгласно чл. 140, ал. 1 от Наредба 44 PDF 196.02 KB
 • Политика на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт” АД за действие в най-добър интерес на клиента PDF 126.23 KB
 • Политика за категоризация на клиентите на УД „ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“ АД PDF 117.85 KB
 • Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост PDF 86.73 KB
 • Информация във връзка с устойчивостта на УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт PDF 92.89 KB
cover

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт притежава лиценз от Комисията за финансов надзор и е член на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).