Обобщена информация по чл. 77 от Наредба номер: 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества.

Информация по години

 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-30.04.2024 PDF 479.2 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-31.03.2024 PDF 474.81 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-29.02.2024 PDF 475.17 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-31.01.2024 PDF 473.45 KB
EFM - Обобщена информация по чл. 77 (2023 година)
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-31.12.2023 PDF 472.85 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-30.11.2023 PDF 480.96 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-31.10.2023 PDF 473.79 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-30.09.2023 PDF 474.47 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-31.08.2023 PDF 474.66 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-31.07.2023 PDF 68.06 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-30.06.2023 PDF 68.5 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-31.05.2023 PDF 471.18 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-28.04.2023 PDF 94.35 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-31.03.2023 PDF 100.78 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-28.02.2023 PDF 98.71 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-31.01.2023 PDF 101.95 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.01.2023 PDF 86.96 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-31.12.2022 PDF 468.19 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.12.2022 PDF 460.71 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-30.11.2022 PDF 66.32 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.11.2022 PDF 473.56 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-31.10.2022 PDF 492.62 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.10.2022 PDF 467.63 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-30.09.2022 PDF 490.78 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.09.2022 PDF 86.22 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-31.08.2022 PDF 495.78 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.08.2022 PDF 472.96 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-31.07.2022 PDF 491.71 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.07.2022 PDF 460.66 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-30.06.2022 PDF 66.49 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.06.2022 PDF 58.82 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-31.05.2022 PDF 468.22 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-13.05.2022 PDF 458 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-30.04.2022 PDF 69.17 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.04.2022 PDF 62.28 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-31.03.2022 PDF 73.05 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.03.2022 PDF 61.19 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-28.02.2022 PDF 60 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.02.2022 PDF 62.22 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.01.2022 PDF 62.08 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.01.2022 PDF 60.52 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.12.2021 PDF 57.87 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.12.2021 PDF 60.78 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-30.11.2021 PDF 60.65 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.11.2021 PDF 60.65 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.10.2021 PDF 59.59 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.10.2021 PDF 60.48 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-30.09.2021 PDF 54.5 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.09.2021 PDF 54.54 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.08.2021 PDF 56.08 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.08.2021 PDF 54.33 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.07.2021 PDF 55.24 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.07.2021 PDF 55.34 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-30.06.2021 PDF 55.24 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.06.2021 PDF 55.28 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.05.2021 PDF 54.42 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 05-14.05.2021 PDF 51.97 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-30.04.2021 PDF 54.44 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.04.2021 PDF 53.43 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.03.2021 PDF 56.12 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.03.2021 PDF 54.51 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-28.02.2021 PDF 53.47 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.02.2021 PDF 55.21 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.01.2021 PDF 54.49 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.01.2021 PDF 54.4 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.12.2020 PDF 52.63 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.12.2020 XLSX 39.2 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-30.11.2020 XLSX 38.84 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.11.2020 XLSX 38.7 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 15-31.10.2020 XLSX 39.68 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-16.10.2020 XLSX 39.31 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-30.09.2020 XLSX 38.46 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.09.2020 XLSX 38.55 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.08.2020 XLSX 38.86 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.08.2020 XLSX 38.46 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.07.2020 XLSX 39.68 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.07.2020 XLSX 38.96 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-30.06.2020 XLSX 39.31 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.06.2020 XLSX 39.32 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 18-29.05.2020 XLSX 38.23 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.05.2020 XLSX 38.28 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-30.04.2020 XLSX 38.27 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.04.2020 XLSX 38.38 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.03.2020 XLSX 40.08 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-13.03.2020 XLSX 38.5 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 17-28.02.2020 XLSX 38.57 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-14.02.2020 XLSX 38.56 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.01.2020 XLSX 39.42 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 02-15.01.2020 XLSX 33.13 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.12.2019 XLSX 32.1 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.12.2019 XLSX 33.17 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 18-29.11.2019 XLSX 33 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.11.2019 XLSX 33.65 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.10.2019 XLSX 34.04 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.10.2019 XLSX 33.65 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-30.09.2019 XLSX 33.12 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 02-13.09.2019 XLSX 32.64 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.08.2019 XLSX 33.61 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.08.2019 XLSX 39.04 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.07.2019 XLSX 39.45 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.07.2019 XLSX 33.62 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 15-30.06.2019 XLSX 33.03 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-14.06.2019 XLSX 33.1 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.05.2019 XLSX 33.49 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 02-15.05.2019 XLSX 32.58 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-30.04.2019 XLSX 31.56 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.04.2019 XLSX 33.61 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.03.2019 XLSX 38.33 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.03.2019 XLSX 33.11 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-28.02.2019 XLSX 32.58 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.02.2019 XLSX 33.65 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.01.2019 XLSX 34 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.01.2019 XLSX 33.16 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 15-21.12.2018 XLSX 30.57 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-14.12.2018 XLSX 31.16 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 19-30.11.2018 XLSX 31.1 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-16.11.2018 XLSX 29.15 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.10.2018 XLSX 32.22 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.10.2018 XLSX 31.72 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 15-28.09.2018 XLSX 31.02 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-14.09.2018 XLSX 30.95 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.08.2018 XLSX 32.08 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.08.2018 XLSX 28.59 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.07.2018 XLSX 29.03 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-13.07.2018 XLSX 28.03 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-29.06.2018 XLSX 28.15 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.06.2018 XLSX 28.71 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.05.2018 XLSX 28.98 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 02-15.05.2018 XLSX 30.58 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-30.04.2018 XLSX 31.56 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 02-13.04.2018 XLSX 30.79 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-29.03.2018 XLSX 31.12 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.03.2018 XLSX 28.65 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-28.02.2018 XLSX 30.51 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.02.2018 XLSX 28.7 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.01.2018 XLSX 32.09 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.01.2018 XLSX 31.17 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-22.12.2017 XLSX 28.54 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.12.2017 XLSX 31.73 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-30.11.2017 XLSX 28.66 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.11.2017 XLSX 31.63 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 17-31.10.2017 XLSX 31.57 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 02-16.10.2017 XLSX 31.58 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 18-29.09.2017 XLSX 30.96 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.09.2017 XLSX 31.42 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.08.2017 XLSX 32.09 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.08.2017 XLSX 31.65 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 17-31.07.2017 XLSX 31.63 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 03-14.07.2017 XLSX 31.06 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-30.06.2017 XLSX 31.01 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.06.2017 XLSX 31.56 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.05.2017 XLSX 31.86 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 02-15.05.2017 XLSX 30.97 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-26.04.2017 XLSX 31.12 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 03-13.04.2017 XLSX 30.56 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.03.2017 XLSX 32 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.03.2017 XLSX 31.42 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-28.02.2017 XLSX 30.51 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.02.2017 XLSX 31.58 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.01.2017 XLSX 32.02 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 03-13.01.2017 XLSX 30.52 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-23.12.2016 XLSX 29.02 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.12.2016 XLSX 31.79 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-30.11.2016 XLSX 31.63 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.11.2016 XLSX 31.63 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 17-31.10.2016 XLSX 31.61 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 03-14.10.2016 XLSX 31.11 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-30.09.2016 XLSX 31.17 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.09.2016 XLSX 30.86 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.08.2016 XLSX 32.42 KB
 • 2016-08-01-15-fsc-prices XLSX 31.34 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 18-29.07.2016 XLSX 31.27 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.07.2016 XLSX 32.22 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-30.06.2016 XLSX 29.5 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.06.2016 XLSX 27.01 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.05.2016 XLSX 26.56 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 03-13.05.2016 XLSX 26.2 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 18-28.04.2016 XLSX 26.21 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.04.2016 XLSX 27.09 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-31.03.2016 XLSX 26.68 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.03.2016 XLSX 26.77 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-29.02.2016 XLSX 26.66 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 01-15.02.2016 XLSX 27.07 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 16-29.01.2016 XLSX 26.66 KB
 • Файл с обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване 04-15.01.2016 XLSX 26.76 KB