cover

Инвестиционен план за деца

Най-добрият ден да започнете да
инвестирате е денят, в който сте се родили.

Следващият най-добър момент – всеки следващ ден!

Какво представлява инвестиционният план за деца?

Този продукт дава възможност лесно и наусетно да заделяте малки суми ежемесечно, които да бъдат инвестирани в избран от Вас фонд на ЕЛАНА. Благодарение на дългосрочния инвестиционен хоризонт и постигнатат доходност, ще помогнете на детето да стартира уверено своето бъдеще.

Месечни вноски от 50+ лева

отделяте малки ежемесечни суми, според бюджета

Директен дебит

инвестирате лесно и удобно всеки месец, без допълнителни усилия

Без данък

не се начислява данък върху доходността от български фондове

Възможност за замразяване

може да стопирате вноските си в период до 1г. в трудни моменти

Примерни планове

Предоставените данни са базирани на примерна инвестиция в ЕЛАНА Еврофонд, фонд с Консервативен профил и прогнозна доходност от 3.5% на средногодишна база и ЕЛАНА Глобален Фонд Акции, фонд с Агресивен профил и прогнозна доходност от 10% на средногодишна база. Получените данни са прогнозни. Вашата възвръщаемост ще варира в зависимост от начина, по който функционира пазарът.

Заявете безплатна консултация

Независимо дали вече сте решили да стартирате план или просто искате да зададете въпрос, нашите експерти са насреща за напълно безплатна консултация - онлайн, по телефон или в нашия офис.

Често задавани въпроси

Препоръчваме да ползвате безплатната финансова консултация от ЕЛАНА Фонд Мениджмънт. В разговор с финансовия консултант ще получите анализ на рисковия си профил и пояснение кои са подходящите варианти за Вас. Ще изберете рисковия профил, познавайки добре какво представляват подходящите за Вас инвестиции.

Попълнете анкетата и разбере какъв е Вашият рисков профил

Ако планът е сключен в полза на непълнолетно лице (тоест на името на вашето дете), то тогава натрупаните средства могат да се изтеглят от титуляра след навършване на 18 години. 

Ако изберете планът да е сключен на името на възрастен, който внася средствата (майка, баща, баба, дядо), то тогава средствата могат да се теглят по всяко време.

И двата варианта имат своите плюсове и минуси, нашите консултанти са на линия на spesti@elana.net за допълнителни разяснения.

Можете да следите инвестицията на своето дете 24/7, от всяка точка, благодарение на платформата ELANA Online, до която имат достъп всички наши инвеститори.

Взаимният фонд е подходящ инвестиране на спестени свободни средства с краткосрочни или дългосрочни цели, като предлага възможността вашите спестявания да бъдат инвестирани от професионалисти на капиталовите пазари, което да донесе доходност върху спестените средсвта. Взаимните фондове са традиционния начин за дългосрочно спестяване за повече от век в развитите икономики. Те са най-достъпния и евтиният начин за хората да се възползват от движенията и вълнуващите събития на финансовите пазари.