Промяна в ДКИИ на ДФ Елана Глобален Фонд Акции

cover

От 14.11.2022г. има промяна в Документа с ключова информация за инвеститорите на ДФ Елана Глобален Фонд Акции във връзка с промяна на синтетичния индикатор за риска - през последните 16 седмици стандартното отклонение е в границите на 15-25% и поради тази причина синтетичния индикатор за риска се променя от 5 на 6.

Вижте ДКИИ тук.

Последни новини

Виж всички

Какво правим за вас най-добре