Промоционален период за ЕЛАНА Балансиран Евро Фонд до 21.12.2023

cover

С настоящото бихме желали да ви уведомим, че на свое заседание от 21.11.2023г. Съветът на директорите на УД Елана Фонд Мениджмънт АД, взе следното решение:

Спира да начислява такси, свързани с емитирането на дялове от ДФ Елана Балансиран Евро Фонд за поръчки за записване (покупка), подадени в периода от 22 Ноември 2023г. до 21 Декември 2023г. включително.

Премахва встъпителната такса за всеки нов спестовен план сключен в периода от 22 Ноември 2023г. до 21 Декември 2023г. включително.

Последни новини

Виж всички

Какво правим за вас най-добре