Освен консултант по издаването на корпоративни облигации, ЕЛАНА Трейдинг предлага и услуги по представителство на облигационерите като техен довереник пред емитентите на облигации.

Проекти по банка довереник

2019 - до момента

BGN 5 million
2019 - до момента

ITF

Обезпечени корпоративни облигации

Банка довереник

2022 - до момента

BGN 5 million
2022  - до момента

ЕЛАНА Агрокредит

Обезпечени корпоративни облигации

Банка довереник