ЕЛАНА Трейдинг заема вече над 30 години водеща позиция на българския капиталов пазар, традиционно в топ 3 на брокерските компании. Част е от ЕЛАНА Финансов Холдинг, една от най-големите български институции в небанковия финансов сектор с дългогодишен опит на финансовите пазари в България и чужбина.

Над 30 години водещ български инвестиционен посредник

Над 30 години водещ български инвестиционен посредник

Създаден през 1991 г., ЕЛАНА Трейдинг е един от първите инвестиционни посредници в България, получили пълен лиценз от Комисията за финансов надзор за извършване на търговия с ценни книжа и инвестиционно банкиране.

Какво предлага ЕЛАНА Трейдинг


  • Търговия на Българската фондова борса - чрез собствена Интернет-базирана платформа за електронна търговия ELANA BG Trader

  • 24-часова търговия на международните валутни и капиталови пазари чрез онлайн платформите ELANA Global Trader и Forex359

  • Директна доставка на ценни книжа на 120+ пазара в света като ексклузивен партньор на американския брокер Auerbach Grayson

  • Търговия с български държавни ценни книжа и чуждестранни облигации

  • Дългогодишен опит в структуриране, администриране и пласиране на емисии акции и облигации

  • Успешен опит в управление на всички форми за увеличение на капитала на компаниите - чрез първично публично предлагане, вторични предлагания и др.

  • Услуги за АДСИЦ, управление на търгово предлагане, лицензиране на колективни инвестиционни схеми и др. услуги от областта на инвестиционното банкиране

cover

През годините сме спечелили значими награди

ЕЛАНА Трейдинг има редица награди за принос към развитието на капиталовия пазар на базата на класации на индустрията

60+ награди от

Лицензиран инвестиционен посредник

Виж повече