ЕЛАНА Трейдинг предлага попечителство върху финансови инструменти и парични средства. Услугата представлява администриране на съхранението на активите на клиентите с гарантиране на сигурността и ефективното управление на портфейлите им.

Какво предлага ЕЛАНА Трейдинг?

  • Сигурност при попечителството на клиентските активи;
  • Надежден и сигурен сетълмент на сделките;
  • Навременно уведомление на клиентите за всички корпоративни събития, свързани с притежаваните финансови инструмети;
  • Своевременно събиране на доходите от инвестициите;
  • Периодични и ad hoc отчети, съобразени с желанията на клиентите.
  • Възможност за следене на всички инвестиции в групата ЕЛАНА 24/7 чрез ELANA Online

Защо да изберете ЕЛАНА Трейдинг?

  • Дългогодишен опит и партньорства с водещи български и световни институции, предлагащи попечителски услуги;
  • Компетентен екип с опит в предоставянето на попечителски услуги;
  • Пълна автоматизация на процесите, гарантирана чрез утвърдени софтуерни продукти;
  • Бърза реакция и персонално обслужване.
Потърсете експерт от отдел „Търговия на БФБ“

(02) 81 000 26

brokers@elana.net