cover

Фючърсни контракти

Фючърсните контракти са стандартизирани договори за покупко-продажба на определен базов актив (финансов или стоков) на предварително договорена цена и на предварително посочена дата (падеж на фючърса). Всеки отделен фючърсен контракт съдържа в себе си определено количество от базовия актив, било то борсов индекс, петрол, злато, жив добитък, царевица и др.

Предимства на търговията с фючърсни контракти

  • Търговия със стандартизирани договори на регулирани борси;
  • Възможност за търговия с индекси, петрол, злато суровини, метали;
  • Възможност за заемане на къса и дълга позиция;
  • Използва се ливъридж;
  • Без реална доставка на базов актив;
  • Подходящ както за спекулиране, така и за хеджиране.

Защо да избереш нас?

Ние имаме над 30 годишна история на водещ инвестиционен посредник с безупречна репутация и редица награди. Компанията ни е член на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българска Фондова борса, Централен депозитар и Фонд за компенсиране на инвеститорите.

120 борси

Достъп до 120 фондови борси по света. Електронен достъп (през платформа) до 38 борси

23 500 акции

Над 23 500 акции и 3 000 ETFs от водещите световни борси

24/5 обслужване

24/5 обслужване по телефон/мейл/чат

30+ години

Предпочитан партньор от над 30 години; пълен лиценз; носител на десетки награди; клиентски активи на стойност над 1 млрд. лв.

Разгледайте още инструменти за търговия

Започнете да търгувате