ЕЛАНА Трейдинг предлага възможност за понижаване на данъчната ставка на удържания при източника данък-дивидент за емитенти от САЩ.

С използване на услугата автоматично започва да се прилага Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане със САЩ, за случаите в които тя е приложима. Услугата се предлага проспективно, при бъдещо получаване на дивиденти. В общия случай данъчната ставка, с която се облагат при източника получените дивиденти се понижава на 10%.

Колко струва?

Заплаща се еднократна такса от $35, която дава възможност да ползвате услугата за срок от 3 години.

Как се реализира услугата?

 1. Допълнително споразумение

  Клиентът подписва с ЕЛАНА Трейдинг допълнително споразумение за търговия с ELANA Global Trader за ползване на услугата.

 2. Подписване

  На регистрирания имейл в договора за търговия с платформата ELANA Global Trader, клиентът получава документ на английски език, който трябва да подпише собственоръчно и да изпрати сканирано копие запазено във формат на файла PDF на имейл globaltrader@elana.net

 3. Обработка на документа

  ЕЛАНА Трейдинг изпраща копието на подписания документ на данъчния партньор (HIS Markit).

 4. Проверка

  След щателна проверка и при одобрение клиентът бива уведомен и спогодбата започва да се прилага.

 5. Дебит на сметка

  Сметката за търговия на клиента се дебитира със сумата от 35 USD.

Какво става след изтичане на срока по споразумението?

След изтичане на тригодишния срок процедурата отново се повтаря без точка 1.

Потърсете експерт от отдел „Международни финансови пазари“

(02) 81 000 95

globaltrader@elana.net

Започнете да търгувате