cover

Петрол

Петролът е сред най-популярните активи, които се търгуват на финансовите пазари, посредством различни финансови инструменти

Предимства на търговията с петрол

 • Търговията се осъществява 24 часа в денонощието;
 • Физически достъпна за всички – необходим е компютър и Интернет;
 • По-ниски разходи - не е нужно да транспортирате или съхранявате физически петролът;
 • Търговията с финансови инструменти е по-ликвидна от покупко-продажбата на физически петрол;
 • Имате възможност за бърза реакция;
 • Достъпна с малки суми - с финансовите инструменти се предлага търговия на маржин – т.е. не е необходимо да притежавате цялата сума на инвестицията, която правите, а само определен малък процент от стойността на инструментите.

Широкото приложение на петрола, не само като енергиен източник, но и посредством продуктите, получени след рафинирането му, го правят изключително привлекателен за инвеститорите. Промените в неговата цена са резултат както от икономически, така и от геополитически събития.

Въпреки че, е познат на човечеството от хиляди години, неговото значение нараства през втората половина от 19-ти век, когато редица научни открития водят до подобряване процеса на дестилацията на суровия петрол и възможността за извличане на различни петролни продукти. След изобретяването на двигателя с вътрешно горене, важността на петрола като енергиен източник нараства още повече и той започва да заема челно място като ресурс, определящ посоката на развитие на световната икономика.

Като единица за измерване на „черното злато“ се използва американския нефтен барел, като тази единица произлиза от времето на първите петролни полета Пенсилвания, САЩ. 1 нефтен барел се равнява на 42 галона или на приблизително 159 литра.

Основни типове суров петрол

West Texas Intermediate

лек, сладък тип суров петрол, чиято цена също се използва като определяща. Употребата му за производство на бензин го правят популярен на пазарите в Китай и САЩ;

Brent

наименованието на този вид произлиза от името на полето в Северно море, където е открит през 1970 г. Неговата цена се смята за определяща за цената на около 40% от световните петролни класове от 1971 г. насам.

Пет начина за търговия с петрол


 • Чрез фючърси контракти – петролът може да се търгува чрез стандартизираните фючърсни контракти, които най-често се използват за хеджиране и спекулация;

 • Чрез договори за разлика (CFD) – договорите за разлика върху фючърсни контракти, свързани с различни видове суровини, дават възможност за хеджиране и спекулация с по-малки обеми и без комисионни;

 • Чрез Борсово търгувани фондове (ETF) – петролът може да се търгува чрез борсово търгувани фондове, които представляват инвестиционни фондове, търгувани на борсите като акции. Те отразяват движението на определен индекс, сектор от икономиката или суровина. При петрола има редица ETF, които отразяват различни компании, заети в добива, обработката и ползването на петрол и петролни продукти;

 • Чрез фондове върху стоки (ETC) - Фондовете върху стоки са подобни на борсово търгуваните фондове, с изключение на това, че те следят представянето на суровина или индекс базиран на кошница от суровини. Тези фондове се търгуват по същия начин като ETF върху акции на регулирани борси;

 • Чрез борсово търгувани опции – Опцията е дериват, който дава правото, но не и задължението, на купувача да придобие или продаде базов актив (валута, индекси, акции, суровини и др.), на определена предварително договорена цена (наречена цена на упражняване), в предварително определен бъдещ момент (падеж на опцията). За тази цел купувачът заплаща определена цена на продавача на опцията под формата на премия. Използват се за хеджиране на позиции, като едно от предимствата при тях е, че максималната загуба от опцията е предварително ясна при покупка.

Открий възможности за спекулации чрез търговия със суровини като петрол, природен газ, царевица, пшеница, кафе и много други.

compare grid pic
Търгувай с:
ELANA Global Trader
FOREX359
Борсово търгувани суровини (ETC)
Фючърси
CFD върху фючърси
Опции върху фючърси

Защо да избереш нас?

Ние имаме над 30 годишна история на водещ инвестиционен посредник с безупречна репутация и редица награди. Компанията ни е член на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българска Фондова борса, Централен депозитар и Фонд за компенсиране на инвеститорите.

120 борси

Достъп до 120 фондови борси по света. Електронен достъп (през платформа) до 38 борси

23 500 акции

Над 23 500 акции и 3 000 ETFs от водещите световни борси

24/5 обслужване

24/5 обслужване по телефон/мейл/чат

30+ години

Предпочитан партньор от над 30 години; пълен лиценз; носител на десетки награди; клиентски активи на стойност над 1 млрд. лв.

Разгледайте още инструменти за търговия

Започнете да търгувате