Help book (Наръчник)

  • Какви пазари на финансови инструменти има?
  • Кои са основните участници на финансовите пазари?
  • Как се осигурява защита на инвеститорите?
  • Как да избера какво да търгувам?
Отвори

Внасяне и теглене на средства

  • Виртуалния POS Терминал
  • Банкови сметки на ЕЛАНА Трейдинг
  • Условия за внасяне на средства
  • Условия за теглене на средства
Прочети

Често задавани въпроси към нас

От 10 януари 2018 г. Централният депозитар и Националната агенция за приходите въведоха нова онлайн услуга, с която всеки притежател на бонова книжка може да провери собствеността си в акции, за да се ориентира какво притежава.

Услугата се предлага на интернет страницата ewallet.csd-bg.bg.

За да се направи справка е необходимо да се въведе ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП. ПИК е 12-цифров код, който се издава във всеки офис на НАП чрез подаване на заявление.

За наследници

При случай с наследници на притежатели на бонови книжки, справка може да бъде направена при инвестиционен посредник при наличие на удостоверение за наследство.

Процедурата при инвестиционния посредник за проверка на активи обаче не може да се задвижи само от един наследник - трябва да присъстват всички наследници или един да е упълномощен от тях. След като разберат какви активи наследяват, те могат да направят договор за доброволна делба при нотариус и да имат отделни собствени акции при инвестиционния посредник, с които да решат какво да правят. Но всички тези процедури, за които се заплащат такси, стават излишни, ако активите нямат стойност, която да оправдае разхода. Така че първо е добре да се посъветвате с инвестиционния посредник дали има смисъл да се извършва процесът на унаследяване.

Можете да изтеглите средства в някой от инвестиционните центрове на ЕЛАНА, както и по банков път. Заявка за теглене на средства в избран инвестиционен център ЕЛАНА или на избрана банкова сметка, се попълва във виртуалния офис на инвеститорския хъб ELANA Online.

Повече информация може да намерите на страницата "Внасяне и теглене на средства"

Можете да прехвърлите средства между сметки в електронните платформи за търговия от бутон „прехвърляне на средства“, който се намира във виртуалния офис на ELANA Online.

Когато търгувате с маржин инструмент Вие ефективно търгувате със заемни средства, предоставени Ви от инвестиционния посредник. В платформите ELANA Global Trader и FOREX359 имате достъп до подобни инструменти. В платформата ELANA BG Trader маржин инструменти няма, но ако притежавате акции на БФБ, можете да сключите т.нар. репо-сделка, с която да си осигурите допълнителни средства срещу обезпечение финансови инструменти (акции).

За повече информация, моля вижте страницата "Репо сделки"

Нямаме подобно изискване. Можете да си откриете реална сметка за всяка една от нашите електронни платформи за търговия без да поемате ангажимент за депозит на средства.

Можете да отворите реална сметка в някой от нашите инвестиционни центрове в страната или изцяло онлайн от страницата "Електронно подписване на договор".

Подробна информация за защитата на средствата от нашите електронни платформи за търговия можете да откриете на страницата "Защита на средствата".

ELANA Global Trader

Често задавани въпроси свързани с платформата за търговия с валути, акции, стоки, индекси и др.

ELANA BG TRADER

Често задавани въпроси свързани с платформата за търговия на БФБ

FOREX359

Често задавани въпроси свързани с платформата за валутна търговия