Онлайн

Внасяне на средства с дебитни и кредитни карти

Банкови сметки

Списък с банкови сметки за зареждане на сметки за търговия

Инвестиционни центрове ЕЛАНА

Намерете най-близкия до Вас инвестиционен център ЕЛАНА

Условия за внасяне на средства

 • Внасяне на средства в сметка за търговия при ЕЛАНА Трейдинг се извършва онлайн с дебитни или кредитни карти, по банков път и на каса в най-близкия до Вас инвестиционен център ЕЛАНА
 • Плащания с карти се приемат онлайн или на място. В инвестиционни центрове ЕЛАНА в София се приемат плащания и на POS-терминал с дебитни и кредитни карти Maestro, Mastercard и VISA
 • Комисиони за внасяне на средства на каса не се начисляват.
 • В инвестиционни центрове ЕЛАНА извън София може да се извърши внасяне на средства на каса само в български левове. Превалутиране се прави по актуалните за деня курсове на ЕЛАНА Трейдинг.
 • При внасяне на сума над 10 000 лв. на каса и 30 000 лв. по банков път или равностойността им в друга валута, клиентът трябва да попълни на място Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
 • На каса се внасят/теглят суми до 10 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута във връзка с прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Условия за теглене на средства

Общи условия
 • При теглене на средства на каса се заплаща комисиона от 0.4% върху сумата.
 • Такса за превод на парични средства в левова банкова сметка на клиент чрез системата БИСЕРА – 1 лв. 
 • Такса за превод на парични средства в левова банкова сметка на клиент чрез системата РИНГС – 12 лв 
 • Във връзка с прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой, на каса може да се изтеглят до 10 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута.
 • Заявки за теглене на средства се въвеждат във виртуалния офис на ELANA Online.
Теглене на средства на каса в инвестиционен център ЕЛАНА
 • Заявка за теглене на средства в избран инвестиционен център ЕЛАНА или на избрана банкова сметка се попълва във виртуалния офис на инвеститорския хъб ELANA Online.
 • За изтегляне на суми под 2 000 лв. или тяхната равностойност в щатски долари/евро на каса в инвестиционен център ЕЛАНА не е необходимо да се заявява предварително.
 • За изтегляне на суми от 2 000 лв. до 5 000 лв. на каса се изисква заявка до 11:00 ч. предходния ден.
 • За изтгеляне на суми от 5 000 до 9 999 лв. на каса се изисква заявка 2 работни дни предварително.
 • В инвестиционни центрове ЕЛАНА извън София клиентите могат да изтеглят на каса средства само в български левове. Теглене на валути се извършва само по банков път.
Теглене на средства чрез банков превод

Банкови сметки на ЕЛАНА Трейдинг

Банкови сметки за зареждане на сметки за търговия на БФБ, български облигации и регистрационно агентство - BGN сметки
Банка"Юробанк България" АД
Идентификационен кодBIC: BPBIBGSF
Сметка BGNIBAN: BG70 BPBI 7942 1032 7650 04
Сметка EURIBAN: BG43 BPBI 7940 1401 1322 06
Бенефициент"ЕЛАНА Трейдинг" АД
Банка"Обединена българска банка" АД
Идентификационен кодBIC: UBBSBGSF
Сметка BGNBG31 UBBS 8155 1060 0986 07
Сметка EURBG78 UBBS 8155 1460 0986 01
Бенефициент"ЕЛАНА Трейдинг" АД
Банкови сметки за зареждане на сметки за търговия на международните финансови пазари
Банка"Юробанк И Еф Джи България" АД
Идентификационен кодBIC: BPBIBGSF
Сметка BGNIBAN: BG27 BPBI 7942 1032 7650 02
Сметка USDIBAN: BG62 BPBI 7940 1101 1322 04
Сметка EURIBAN: BG81 BPBI 7940 1401 1322 01
Сметка GBPIBAN: BG62 BPBI 7942 1932 7650 01
Бенефициент"ЕЛАНА Трейдинг" АД
Банка"Уникредит Булбанк" АД
Идентификационен кодBIC: UNCRBGSF
Сметка BGNIBAN: BG50 UNCR 7630 1077 5022 09
Сметка USDIBAN: BG18 UNCR 7630 1175 7516 60
Сметка EURIBAN: BG32 UNCR 7000 1519 8493 29
Бенефициент"ЕЛАНА Трейдинг" АД

Уважаеми клиенти,

Обръщаме Ви внимание, че всички постъпващи парични средства по подсметките Ви за търговия в ЕЛАНА Трейдинг АД, следва да бъдат наредени само от Ваши лични банкови сметки, банкови карти, сметки в платежни системи(Revolut, Paysera и др.). Нормативната уредба, касаеща дейността ни, и по-конкретно тази за мерките срещу изпирането на пари, ни задължава да не приемаме парични средства от трети лица в полза на наши клиенти, без значение от правните и фактическите отношения на тези трети лица с Вас. В тази връзка, при постъпване на парични средства от трето лице в полза на наш клиент, средствата няма да бъдат заверявани по сметката на клиента и ще бъдат връщани обратно по сметката на третото лице / наредителя.

Важно: В графата "Основание за плащане/превод" ЗАДЪЛЖИТЕЛНО посочете Вашия клиентски номер в ЕЛАНА или Вашето ЕГН. Ако тази информация липсва, идентификацията на превода се затруднява и е възможно изпълнението на платежно нареждане да бъде отказано и паричните средства да бъдат върнати на наредителя.

Благодарим Ви за проявеното разбиране.